>>Farabi Değişim Programı Hakkında Genel Bilgi

Farabi Değişim Programı

Bu program öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.


 YÖK tarafından 2009 yılında başlatılmış ve prensip olarak aralarında "Farabi Değişim Protokolü" imzalamış üniversitelerin öğrenci değişimini mümkün kılan yurt içi değişim hareketliliğidir. Her yıl Ekim ve Mart aylarında ilana çıkılarak başvuruların alındığı ve öğrencilerin akademik başarılarını (genel not ortalamaları) dikkate alınarak değişime hak tanıyan bir süreçtir. Farabi Değişim Programına, yurtiçindeki üniversiteler (devlet, vakıf ve vakıf meslek yüksekokulu) yüksek teknoloji enstitüleri katılabilir.

Programın Yasal Çerçevesi

v 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

v 2547 Sayılı Kanunda değişiklik yapan 5772 Sayılı Kanun (18.06.2008)

v 2009 Bütçe Kanunu’na Eklenen Maddeler

v Yönetmelik (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK)

1.1. Farabi Kimdir?

Farabi, Türkistan’ın Farabi şehrinde 870 yılında doğmuştur. Buhara, Bağdat, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (ilk Öğretmen)denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (‹kinci Öğretmen) olarak anılır. Batı dünyasında "Alpharabius" olarak tanınır.950 yılında Şam’da vefat etmiştir..

Farabi Değişim Programı ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://www.yok.gov.tr/web/farabi adresinden ulaşabilirsiniz.

ETÜ Tanıtım Kataloğu

Öğrenci ve personel için düzenlenen Üniversite Tanıtım Kataloğumuza göz atınDevam

Erzurum Şehri

Erzurum'da ilk defa bulunacaklar ve eğitimini Erzurum'da sürdürecek olanlar için faydalı olabilecek bilgiler Devam

IAESTE TÜRKİYE

IAESTE Türkiye Hakkında Genel Bilgi Devam